ทาทา สตีล ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่

2 กันยายน 2022

ทาทา สตีล ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่ได้รับเลือกเป็นสถานที่ในการจัดการประชุมระดับโลก “งานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC)” ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย. 2022 นี้

ทาทา สตีล ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทาทา ทิสคอน กว่า 1.5 หมื่นตัน ในการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่  บริษัทฯ ขอขอบคุณ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ  ที่ปรึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา  ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอให้ตอบสนองความต้องการในด้านประโยชน์การใช้งานอย่างมีคุณภาพและครบถ้วน