ทาทา สตีล เน้นความปลอดภัย ตรวจรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออก โรงงานผลิต ด้วย “เครื่องตรวจวัดสารกัมมันตรังสี : Radioactive Detection Gate”

3 เมษายน 2023

ในกระบวนการผลิตเหล็กในประเทศไทยนั้น มักใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบนำมารีไซเคิลใหม่ ซึ่งเศษเหล็กมาจากหลากหลายที่มา จึงมีความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีได้ การตรวจแยกสารกัมมันตรังสีจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นมากในกระบวนการคัดเลือกเศษเหล็ก หากสารกัมมันตรังสีหลุดเข้าไปสู่กระบวนการผลิตเหล็กจะส่งผลเสียอย่างมาก อาจเกิดการรั่วไหลออกสู่ภายนอกในรูปแบบของฝุ่นหรือไอระเหย หรืออาจติดฝังปะปนไปในสินค้าเหล็กได้ เกิดอันตรายต่อผู้นำไปใช้งานและส่งผลกระทลต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ทาทา สตีล ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเหล็ก มีนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยมีมาตรการในเรื่องสารกัมมันตรังสีที่เข้มงวดเสมอมา เป็นไปตามข้อปฎิบัติของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโรงงานต้องผ่านเครื่องตรวจวัดสารกัมมันตรังสี (Radioactive Detection Gate) เพื่อตรวจสอบวัสดุ ตั้งแต่วัตถุดิบที่เข้ามาในโรงงาน ไปจนถึงสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของทาทา สตีล ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ปลอดสารกัมมันตรังสี 100% ก่อนถึงมือลูกค้า