มาตรฐานการตัดและดัด

15 กันยายน 2020

การตัดและดัดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องทำตามแบบก่อสร้าง

ดาวโหลด pdf ไฟล์