วิธีลดการใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตด้วย SD50

29 มกราคม 2021

งานก่อสร้างในปัจจุบัน มีปัจจัยจำนวนมากที่ทำให้การควบคุมราคาต้นทุนทำได้ยาก เช่น ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักร และค่าวัสดุ และหนึ่งในนั้นคือ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ซึ่งถือเป็นงานที่มีต้นทุนสูงอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง กระบวนการลดต้นทุนจึงถูกนำมาใช้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น

1.การใช้ข้อต่อเหล็กเส้นเชิงกล (Coupler joint mechanical) แทนการต่อทาบ

2.การใช้บริการ Outsource หรือที่รู้จักกันคือ เหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัด (CAB)

3.การใช้เหล็กเส้นที่มีกำลังสูงขึ้นที่เรียกว่า เหล็กเส้นเกรด SD50 (ค่า Fy สำหรับการออกแบบ 5,000 ksc)

ดาวน์โหลด pdf ไฟล์