โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางปะอิน-นครราชสีมา

10 กรกฎาคม 2020