ก่อสร้าง งานก่อสร้าง สำคัญในทุกโครงสร้าง

16 มิถุนายน 2022

ก่อสร้าง งานก่อสร้าง สำคัญในทุกโครงสร้าง

การก่อสร้าง (อังกฤษ: construction) คือกิจกรรมหรือการกระทำที่ทำให้เกิด การประกอบหรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งที่กล่าวข้างต้น และมักจะหมายถึงงานทางด้านโยธาเป็นส่วนใหญ่

การก่อสร้างเป็นการปฏิบัติวิชาชีพแขนงหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยงานไม้ งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก ช่างซึ่งปฏิบัติงานในงานแขนงนั้นๆ ก็จะเรียกตามประเภทของงานนั้นๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ คำที่เรียกโดยรวมก็คือ ช่างก่อสร้าง และผู้ที่มีอาชีพลงทุนรับจ้างทำงานก่อสร้างจะเรียกทั่วๆ ไปว่า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล จะมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า บริษัทรับสร้างบ้าน

ประเภทของโครงการก่อสร้าง

ประเภทของโครงการก่อสร้าง ได้แก่

งานอาคาร ได้แก่

 • งานบ้านพักอาศัย
 • งานอาคารพักอาศัยรวม ขนาดใหญ่
 • งานอาคารสำนักงาน
 • งานโรงเรียน
 • งานอาคารทางศาสนา
 • งานอาคารทางด้านอุตสาหกรรม เช่นโรงงาน โรงเก็บวัสดุ ฯลฯ
 • งานอาคารเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ เช่นสนามกีฬา โรงเก็บเครื่องบิน อาคารที่พักผู้โดยสาร ฯลฯ

งานถนนและระบบสาธารณูปโภคด้านขนส่ง ได้แก่

 • ถนน
 • ทางรถไฟ
 • งานระบบทางด่วน
 • สนามบิน
 • ท่าเทียบเรือ

งานระบบชลประทาน ได้แก่

 • เขื่อน
 • คลองส่งน้ำชลประทาน
 • งานอาคารประกอบอื่น ๆ

งานระบบสาธารณูปโภค อื่น ๆ ได้แก่

 • ท่อส่งน้ำ ท่อส่งน้ำมัน ท่อส่งแก๊ส
 • โรงผลิตน้ำประปา
 • โรงบำบัดน้ำเสีย
 • โรงงานกำจัดขยะ และระบบกำจัดขยะแบบอื่น ๆ
 • โรงไฟฟ้า ฯลฯ

 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   ผู้นำอันดับ 1 ในการผลิตเหล็กเส้น ภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้า “ทาทา ทิสคอน”  (TATA TISCON)  ซึ่งถือเป็นแบรนด์เหล็กเส้นอันดับ 1 ในประเทศไทย ที่มียอดขายที่ดีที่สุดในประเทศ  อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและผู้ผลิตรายเดียวที่ผลิตเหล็กเส้นเหนียวพิเศษ SUPER DUCTILE  ที่ได้มาตรฐานระดับสากล  ช่วยเสริมสร้างงานก่อสร้างให้มีความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยให้โครงสร้างอาคาร ในส่วนของงานฐานราก  ทาทา ทิสคอน มีผลิตภัณฑ์ เหล็กเสริมฐานรากสำเร็จรูป TISCON  SUPERBASE  ที่มีคุณภาพและแข็งแรงเหมาะกับงานก่อสร้างที่มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัย  เนื่องจากใช้เหล็กเส้นทาทา ทิสคอน เป็นเหล็กเส้นเต็มมอก. ผลิตจากเหล็กบริสุทธิ์ EF (Electrical Arc Furnace ) โดยผลิตภัณฑ์ทาทา ทิสคอน ทั้ง 2 ประเภทนี้  สามารถตอบโจทย์งานก่อสร้างทั้งในส่วนฐานราก และโครงสร้างอาคารต้านพลังงานจากภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี

 

เหล็กเสริมฐานรากสำเร็จรูป TISCON SUPERBASE

ลดระยะเวลาก่อสร้าง – ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง

ฐานราก (Footing) คือ โครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน ทำหน้าที่รับน้ำหนักของอาคารทั้งหลังไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม  หรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยทั่วไปฐานรากจะมี 2 รูปแบบ คือ ฐานรากตื้น (Shallow Foundation) ซึ่งเป็นฐานรากที่วางอยู่ใต้ผิวดิน ทำหน้าที่รับน้ำหนักโดยตรงจากโครงสร้างทั้งหมดแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็มหรือดินโดยตรง โดยฐานรากชนิดนี้จะลึกจากระดับผิวดินน้อย เหมาะสำหรับสภาพดินที่มีความสามารถแบกรับน้ำหนักบรรทุกสูงเช่น พื้นที่ดินลูกรัง พื้นที่ภูเขา ฯลฯ

ส่วนฐานรากลึก (Deep Foundation)  เป็นฐานรากที่ถ่ายน้ำหนักลงสู่ดินด้วยเสาเข็ม เนื่องจากชั้นดินด้านบนเป็นดินอ่อนไม่สามารถรับน้ำหนักได้โดยตรง เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้เหมาะสมกับชั้นดินในแต่ละพื้นที่ การออกแบบฐานรากเสาเข็ม จึงมักมีขนาดและความลึกที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างที่แตกต่าง

ปัจจุบันทาทา ทิสคอน ได้พัฒนาและผลิตเหล็กเสริมฐานรากสำเร็จรูป  TISCON  SUPERBASE ที่นำไปใช้ในงานก่อสร้างได้สะดวกและใช้งานง่าย  คือ แบบฐานรากตื้น มี 2 ขนาด คือ 90x90x10 ซม. และ110x110x10 ซม. ใช้เหล็กเส้นทาทา ทิสคอน เต็มมอก. ที่ผลิตจากเหล็กบริสุทธิ์ EF (Electrical Arc Furnace ) ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัย และออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง   ทำให้ TISCON  SUPERBASE  มีคุณภาพและแข็งแรง ตอบโจทย์งานก่อสร้างฐานราก  ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน ทำให้งานก่อสร้างฐานรากทำได้ง่าย และสะดวก อีกทั้งยังลดระยะเวลาในการก่อสร้าง  ทำให้งานก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น และสามารถส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด  นอกจากนี้ ยังลดการเกิดเศษเหล็กหน้างาน  ลดต้นทุนจากการดัดเหล็ก และลดค่าแรงงาน  ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย

TATA TISCON SUPER DUCTILE นวัตกรรมเหล็กเส้นเหนียวพิเศษ ตอบโจทย์งานก่อสร้าง รองรับพลังงานจากภัยพิบัติตามมาตรฐานสากล

              ในช่วงที่ผ่านมา เกิดภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของสิ่งก่อสร้างและอาคารต่างๆ   เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ และน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างได้ดียิ่งขึ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาพัฒนาTATA TISCON SUPER DUCTILEเหล็กเส้นเหนียวพิเศษ ซึ่งสามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากภัยพิบัติต่างๆ เนื่องจากดูดซับพลังงานได้มากกว่าเหล็กเส้นข้ออ้อยเกรดปกติทั่วไป และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลเทียบเท่าเหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวจากทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อมีแรงพลังงานจากภายนอกเข้ามากระทำ เช่น แรงแผ่นดินไหว ลมพายุ หรือคลื่นกระแสน้ำที่รุนแรง โครงสร้างอาคารยังคงมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน

 

TATA TISCON SUPER DUCTILE   ใช้สัดส่วน UTS/YS ที่มากกว่า

ค่าความยืดที่จุดรับแรงสูงสุดจึงมากกว่าเหล็กทั่วไป

หากจะเปรียบเทียบเหล็กเส้นโครงสร้างอาคารก็เหมือนกระดูกสันหลังของร่างกาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลักของการก่อสร้างงานโครงสร้างทั้งหมดและเป็นจุดเชื่อมต่อให้กับอวัยวะสำคัญอื่นๆ ของร่างกาย  ทั้งนี้การเลือกใช้เหล็กเส้น จะต่างจากการเลือกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอื่นๆ เช่น สี ท่อน้ำ กระเบื้องพื้น คือ เมื่อนำไปก่อสร้างแล้วจะไม่สามารถรื้อถอนและเปลี่ยนเพื่อทดแทนได้  ดังนั้นการเลือกใช้เหล็กเส้นที่ดีและมีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นโครงการหรืองานก่อสร้างต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยให้โครงสร้างอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยสำหรับใช้งานตลอดไป

ส่วนใหญ่การออกแบบโครงสร้างจะมุ่งเน้นความสำคัญที่ Yield Strength  แต่หากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง หรือ เหตุการณ์ภัยพิบัติอื่นๆ และเกิดความถี่บ่อยครั้งเกินกว่าการออกแบบที่กำหนดไว้ ก็จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างภายในที่มีโครงสร้างแบบแกนยึดโยงกับคอนกรีต โดยแรงที่เกิดขึ้นจะมีค่ามากกว่าจุด Yield Strength  ของเหล็กเส้น ทำให้เหล็กสูญเสียสภาพและท้ายสุดก็จะขาดออกจากกัน  ส่งผลให้อาคารทั้งหลังพังทลายลงมา ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   วิธีป้องกันคือเมื่อแรงมีค่าเกินกว่าจุด Yield Strength แล้วจะต้องไม่ให้เกินกว่าจุด Tensile Strength

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว  TATA TISCON SUPER DUCTILE  จึงผลิตเหล็กเส้นที่มีสัดส่วนของ Ultimate Tensile Strength/ Yield Strength (UTS/YS) มากกว่าเหล็กเส้นข้ออ้อยเกรดปกติทั่วไป ทำให้ค่าความยืดที่จุดรับแรงสูงสุดมีมากขึ้น   ด้วยโครงสร้างเนื้อเหล็กที่เหนียวเป็นพิเศษ  ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับพลังงานจากภายนอกมากขึ้น

ลดความเสี่ยงจากการขาดของเส้นเหล็ก ซึ่งเป็นสาเหตุให้โครงสร้างของอาคารพังทลายอย่างฉับพลัน

 

4 คุณสมบัติโดดเด่นของ TATA TISCON SUPER DUCTILE 

ที่เหนือกว่าเหล็กเส้นทั่วไป  

เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ  TATA TISCON SUPER DUCTILE  มาพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือกว่าเหล็กเส้นทั่วไป ตอบโจทย์งานก่อสร้างที่แข็งแกร่ง มั่นคง และปลอดภัย คือ 1.ดัดง่ายกว่า ด้วยเนื้อเหล็กที่เหนียวมากกว่าเหล็กเส้นทั่วไปถึง 20% ช่วยให้ตัดโค้งได้มากกว่าโดยไม่แตกร้าว ซึ่งเป็นต้นเหตุของโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง  2.มีการยืดตัวที่ดีกว่า ทำให้การส่งผ่านแรงในเหล็กมีความสม่ำเสมอกว่าเหนือกว่าเหล็กทั่วไป โครงการก่อสร้างที่ใช้เหล็กเหนียวพิเศษ จะยืดตัวได้มากกว่าโครงสร้างที่ใช้เหล็กทั่วไปกว่า 15%    3. รับพลังงานได้มากกว่า พลังงานที่จะทำให้โครงสร้างพังทลายได้ เช่น จากแผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม เป็นต้น โครงสร้างที่ใช้เหล็กเหนียวพิเศษจะรับพลังงานได้มากกว่าโครงสร้างที่ใช้เหล็กทั่วไปกว่า 25%  และ 4.เทียบเท่ามาตรฐานต่างประเทศ ควบคุมคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเหล็กเส้นเหนียวพิเศษ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล เช่น BS (อังกฤษ), SS (สิงคโปร์), EC2 (ยุโรป)  และ ASTM (สหรัฐอเมริกา)

เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ TATA TISCON SUPER DUCTILE  มีจำหน่ายเกรด SD 40/ SD 50 ขนาดตั้งแต่ 10, 12 ,16 ,20 ,25,28 , 32 และ 40 มม. โดยมีความยาวให้เลือกทั้งขนาด 10 เมตร และ 12 เมตร

 

เหล็กเส้นเหนียวพิเศษใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย

มั่นใจได้ว่าเหล็กมีคุณภาพสม่ำเสมอ งานก่อสร้างจึงแข็งแรงและปลอดภัย

 เพื่อให้โครงสร้างเนื้อเหล็กที่เหนียวพิเศษ  และเพิ่มความสามารถในการดูดซับพลังงานพลังงานจากภายนอกมากขึ้น  TATA TISCON SUPER DUCTILE   จึงใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย และควบคุมเป็นพิเศษตามมาตรฐานสากล เริ่มจากการผสมสารเคมีสูตรเฉพาะตัวผ่านทางสารคาร์บอนกำมะถันฟอสฟอรัสและแมงกานีส โดยธาตุคาร์บอนถูกลดระดับให้มีค่าในระดับที่น้อย  เพื่อให้เกิดการประสานเชื่อมได้ดี และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ใช้กระบวนการหลอมวัตถุดิบด้วยเตาหลอมไฟฟ้า (EAF)  เพื่อจำกัดสารเคมีส่วนที่ไม่ต้องการออกไป ทำให้ควบคุมคุณภาพได้มากกว่า  และควบคุมกระบวนการหล่อโลหะอย่างแม่นยำด้วยห้องปฏิบัติการควบคุมและทดสอบคุณภาพของเหล็กเส้น

ด้วยกระบวนการพ่นก๊าซเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำเหล็กได้อย่างหมดจด จึงได้น้ำเหล็กที่บริสุทธิ์เป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้ได้เหล็กเส้นมีความแข็งแกร่งสูง สม่ำเสมอเท่ากันทุกเส้น ตรงความต้องการของผู้ใช้งานและได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กสากล อีกทั้งยังผ่านกรรมวิธีในการกำจัดและกรองระดับไนโตรเจน ส่งผลให้เหล็กเส้นดัดงอได้มากขึ้นนอกจากนี้ เครื่องรีดหัวทังสเตนคาร์ไบด์ให้เนื้อผิวและบั้งเหล็กมีความสูงและเรียบเนียนเป็นเอกลักษณ์พิเศษของเหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน  เมื่อใช้งานกับปูนซิเมนต์ ทำให้ปูนซิเมนต์ยึดแน่นเกาะได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ มากมาย เชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ  TATA TISCON SUPER DUCTILE   อาทิ The benefits Condo,  The Grand Benefits II, The Y Boutique Hotel,  My Hip Condo,  Living Hills Condo, Palm Spring Nimman,  The Nimman Condominium, The Unique Nimman,  The Chapter One Condo,  Hinoki Condominium, S17 Project, The Spring Condo,  The Sapphire เป็นต้น

**เหล็กเส้น เหนียวพิเศษ TATA TISCON SUPER DUCTILE ให้สังเกตสัญลักษณ์ “S” บนเนื้อเหล็ก  หรือสังเกตที่ป้ายสินค้า เหล็กเส้น เหนียวพิเศษ TATA TISCON SUPER DUCTILE ในมัดเหล็กเส้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร.66-2937-1000 แฟกซ์ 66-2937-1646-47