เหล็กปลอกสำเร็จรูปพร้อมใช้!

6 กรกฎาคม 2021

เหล็กปลอก (Stirrup)

คือ เหล็กเสริมที่มีความสำคัญมากในงานก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กปลอกมีหน้าที่สำคัญ 3 อย่าง คือ เป็นตัวยึดเหล็กแกนของโครงสร้างให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ  รับแรงเฉือน และป้องกันการปริแตกของคอนกรีต โดยทั่วไปโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก เช่น บ้าน 1-2 ชั้น ใช้เหล็กปลอกในส่วนของโครงสร้างคาน เสา และฐานราก คิดเป็นอัตราส่วนตามน้ำหนักอยู่ในช่วงร้อยละ 5-15 ของปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด ในทางกลับกันเหล็กปลอกใช้เวลาในการตัดและดัดมากกว่าร้อยละ 50 ของเวลาในการตัดและดัดเหล็กทั้งหมด

สังเกตว่าเหล็กปลอกมีน้ำหนักน้อย มีมุมดัดหลายมุม ต้องใช้เวลามากในการตัดและดัด ซึ่งไม่คุ้มกับต้นทุนค่าแรง รวมถึงการดัดเหล็กปลอกด้วยประแจดัดเหล็กนั้น ทำให้คุณภาพงานออกมาไม่คงที่ขึ้นกับความสามารถของคนงานแต่ละคน ในปัจจุบันผู้รับเหมาหลายรายหันมาใช้ “เหล็กปลอกสำเร็จรูป” ในงานก่อสร้างขนาดเล็กมากขึ้น เช่น โครงสร้างอาคาร 1-2 ชั้น โครงสร้างป้าย กำแพง ฯลฯ โดยข้อดีของการใช้เหล็กปลอกสำเร็จรูป คือ ด้านต้นทุนช่วยลดค่าแรงคนงานตัดดัดเหล็ก ค่าเศษเหล็กที่เกิดจากการตัดดัด ค่าพื้นที่กองเก็บเหล็กเต็มเส้น ด้านการบริหารเวลาไม่ต้องเสียเวลาตัดดัดเหล็กปลอก และด้านคุณภาพงานที่คงที่ สม่ำเสมอ ทำให้ง่ายต่อการผูก

วิธีการเลือกซื้อเหล็กปลอกสำเร็จรูป

  1. ต้องคำนึงถึงเรื่องขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เสา คาน หรือโครงสร้างต่าง ๆ
  2. ต้องเป็นเหล็กที่ผลิตจากเหล็กเส้นที่ได้มาตรฐาน มอก.(มอก. 20-2559 สำหรับเหล็กปลอกเส้นกลม มอก. 24-2559สำหรับเหล็กปลอกเส้นข้ออ้อย) เพราะเหล็กปลอกต้องรับแรงเฉือนในโครงสร้างช่วยให้โครงสร้างรับน้ำหนักได้มากขึ้นป้องกันการปริแตกของคอนกรีตในโครงสร้างยึดเหล็กแกนโครงสร้าง เสา หรือคานให้อยู่ในตำแหน่งที่ออกแบบไว้
  3. ต้องเป็นเหล็กปลอกจากแหล่งผลิต หรือตรายี่ห้อที่น่าเชื่อถือที่รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นมีมาตรฐานเดียวกันได้
  4. เหล็กปลอกควรบรรจุใส่ในบรรจุภัณฑ์มิดชิด เช่น ถุงใส่เหล็กปลอกเพื่อลดความเสี่ยงจากการ โดนอากาศสัมผัส ซึ่งก่อให้เกิดสนิม หรือเสียหายจากการขูดขีดเป็นรอย ซึ่งจะก่อให้เกิดสนิมเหล็ก

 

รายละเอียดสินค้า

แบรนด์: TATA Super link

ผลิตภัณฑ์: เหล็กปลอกสำเร็จรูปข้อเส้นกลม และ ข้ออ้อย

ขนาด: 10×10,10×15,10×20,10×25,10×30,10×35,15×15,15×20,15×25,15×30

คุณสมบัติ: ใช้รัดเหล็กโครงสร้าง เช่น เสา คาน เพื่อเสริมความแกร่ง , ช่วยเพิ่มความต้านทานการรับน้ำหนักและการแตกของคอนกรีต

Download ไฟล์ .pdf