ทาทา สตีล การผลิต โรงงาน NTS, SCSC และ SISCO ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous 2565

2 กันยายน 2022

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งสามโรงงาน NTS, SCSC, และ SISCO ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2022 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการประจำปี 2565 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยรางวัล CSR-DIW Continuous มอบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน