กิจกรรมล่าสุด

26 ตุลาคม 2021

ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) – โรงงาน SCSC มอบเครื่องเคลือบช็อกโกแลตให้แก่วิสาหกิจชุมชนเกาะกกในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากของสำนัก […]

5 เมษายน 2021

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรม “ส่งต่อเทคโนโลยีกับคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) จ.ชลบุรี

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิกระจ […]

2 ธันวาคม 2020

ทาทา สตีล ประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มทาทาในประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าโกงกางในโครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง ปีที่ 9”

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) และบริษัทในกลุ่ม […]