Lastest Activities

2 January 2019

“ทาทา สตีล” เปิดภาพ 8 สิ่งก่อสร้างโดดเด่นของประเทศ รับปี 2019

การก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ หนึ่งในข้อคำนึงที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ โครงสร้างและฐานราก ถึงแม้ว่าเราจะมีสถาปนิกและวิศวกรระดับท็อปๆ ของเมืองไทย มาช่วยกันทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างและฐานรากของอาคารและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบสากลแล้ว แต่ก็ใช่ว่าอาคารเหล่านั้น จะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไป เพราะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการออกแบบ […]