Lastest Article and Knowledge

2 March 2021

“ความล้า” ในเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต คุณสมบัติสำคัญที่ถูกมองข้าม!

ความล้า (Fatigue) คืออะไร? ความล้า หรือ Fatigue คือ การที่เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตได้รับแรงซ้ำไปซ้ำมาเช่น ดัดไป-ดัดมา ดึงปล่อย-ดึงปล่อย หมุนไป-หมุนมา บิดไป-บิดมา เป็นต้น ส่งผลให้เกิดรอยร้าวขึ้นภายในเนื้อเหล็กเส้น จนในที่สุดเหล็กเส้นจะเกิดการแตกหักทันทีทันใดเมื่อได้รับความเค้นเพียงเล็กน้อย ความสำคัญของความล้า (Fatigue) ในงานก่อสร้าง? เมื่อนำแรงความล้ามาคำนวณต่อพื้นที่ (Stress) […]

15 September 2020

Dowel Bar – Tie Bar

Dowel – Tie Bar สำหรับงานพื้นหรืองานถนนคอนกรีต ระบบโครงสร้างถ่ายน้ำหนักลงพื้นดิน เหล็กเดือย (Dowel Bar) มักใช้เป็นเหล็กเส้นกลมตัดเป็นท่อน เพื่อเสริมรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นถนนคอนกรีตตามแนวกว้าง เพื่อกระจายน้ำหนักระหว่างแผ่นพื้น ช่วยป้องกันการทรุดตัวท่ีไม่เท่ากันในขณะท่ีไม่ขัดขวางการยีดหดตัวระหว่างแผ่นพื้น ซึ่งโดยมากจะออกแบบให้เหล็กเดือยอยู่ตรงบริเวณรอยต่อบังคับรอยแตก เหล็กยึด (Tie Bar) คือเหล็กเส้นข้ออ้อย ตัดเป็นท่อนเสริมรอยต่อระหว่างพื้นถนนคอนกรีตตามแนวยาว เพื่อช่วยเชื่อมให้แผ่นพื้นท่ีอยู่ติดกันให้เสมือนเป็นผืนแผ่นเดียวกัน […]

15 September 2020

Bar Cut List

Bar-Cut List, Bar Cutting List หรือ Bar List คือการวางแผนการตัดขนาดเหล็กเส้นเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโดยรายละเอียดส่วนนี้จะประกอบด้วยชนิดของเหล็ก ขนาดเหล็ก จำนวนเหล็กที่ต้องใช้ ตำแหน่งที่จะนำไปใช้ ระยะการงอปลายของเหล็ก ตำแหน่งและระยะการต่อทาบเหล็ก

15 September 2020

Production Process and Quality of Rebar Construction

ปัจจุบันมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสรา้งได้มีการปรับปรุงมาตรฐานใหม่ (มอก.20-2559 และมอก.24-2559) โดยได้ระบุให้ผู้ผลิตเหล็กแสดงชนิดของเตาหลอมที่ใช้ในการหลอมเหล็ก เป็นตัวนูน เพิ่มลงไปบนเนื้อเหล็กทุกเส้นเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้เหล็กที่มีคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน ดังน้ันเราจะมาทำความรู้จักชนิดของเตาหลอมเหล็กทั้ง 4 แบบกัน

28 May 2020

Q & A

Q: ขอราคาเหล็กเส้นหน่อยค่ะ/ครับ A: สามารถกรอกรายละเอียด เพื่อขอใบเสนอราคาได้ที่ link นี้เลยค่ะ ขอใบเสนอราคา Q: เหล็กราคาเส้นละเท่าไหร่คะ/ครับ A: สามารถเช็คราคาปลีกได้ที่ร้านค้าวัสดุชั้นนำ เช่น โกลบอลเฮาส์ เมก้าโฮม ดูโฮม ไทยวัสดุ โฮมโปร เป็นต้น หรือสอบถามได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ลูกค้าตามแผนที่นี้ได้เลยค่ะ ดูตำแหน่งที่ตั้งร้านตัวแทนจำหน่าย Q: ซื้อตรงกับโรงงานขั้นต่ำเท่าไหร่คะ/ครับ A: ส่งขั้นต่ำต่อเที่ยว 28 – 30 […]

27 March 2020

เหล็กจากเตา EF พิเศษยังไง?

เป็นเหล็กที่ผลิตมาจากการหลอมเศษเหล็กให้ละลายเป็นน้ำเหล็ก โดยใช้การอาร์คด้วยไฟฟ้า (เหมือนกับการจำลองฟ้าผ่า) ที่มีแท่งถ่านอิเล็กโทรดเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า นำไปจ่อใกล้ๆกับเศษเหล็ก จนเกิดความต่างศักดิ์มากพอที่กระแสไฟฟ้าจะวิ่งจากแท่งถ่านไปยังเศษเหล็ก ทำให้เกิดความร้อนสูงที่สามารถหลอมละลายเหล็กได้ เมื่อเหล็กหลอมละลายแล้วจะมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มากับเศษเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกหรือค่าเคมีที่ส่งผลเสียต่อความแข็งแรงของเหล็ก ด้วยวิธีการ Oxidation ทำให้เราได้น้ำเหล็กที่สะอาดเหมือนใหม่ ก่อนจะนำไปเติมธาตุที่จำเป็น เพื่อให้เหล็กมีความเหนียว มีความแข็งแรง เหมาะกับการใช้งานต่อไป

27 March 2020

Cut & Bend Service

เรื่อง การดัดเหล็ก ผู้ใช้งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตมักจะประสบกับปัญหาในเรื่องการดัดเหล็กเส้นเหล่านี้ อาทิเช่น ดัดเหล็กเส้นแล้วเกิดรอยปริแตก หรือเหล็กหักตรงรอยตำแหน่งดัดเหล็ก ทำให้เสียเหล็กไปจำนวนไม่น้อย ซึ่งผู้ใช้งานเองอาจมีข้อสันนิฐานว่าเป็นเหล็กปลอม คุณสมบัติไม่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจริงๆ แล้วสาเหตุของการดัดแล้วหัก หรือปริแตกอาจจะมาจาก การดัดเหล็กในรัศมีการดัดที่น้อยกว่ามาตรฐาน การดัดเหล็กผิดวิธีทำไมดัดแล้วหัก ไม่ได้รูป ซึ่งข้อกำหนดรัศมีการดัดโค้ง ของมอก.เหล็กเส้นมีค่าสูงสุดอยู่เพียง 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเส้น จึงมั่นใจได้ว่าหากเหล็กเส้นที่ผ่าน […]

21 December 2018

ทำไม? ต้องเป็นเตา EAF

เป็นเหล็กที่ผลิตมาจากการหลอมเศษเหล็กให้ละลายเป็นน้ำเหล็ก โดยใช้การอาร์คด้วยไฟฟ้า (เหมือนกับการจำลองฟ้าผ่า) ที่มีแท่งถ่านอิเล็กโทรดเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า นำไปจ่อใกล้ๆกับเศษเหล็ก จนเกิดความต่างศักดิ์มากพอที่กระแสไฟฟ้าจะวิ่งจากแท่งถ่านไปยังเศษเหล็ก ทำให้เกิดความร้อนสูงที่สามารถหลอมละลายเหล็กได้ เมื่อเหล็กหลอมละลายแล้วจะมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มากับเศษเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกหรือค่าเคมีที่ส่งผลเสียต่อความแข็งแรงของเหล็ก ด้วยวิธีการ Oxidation ทำให้เราได้น้ำเหล็กที่สะอาดเหมือนใหม่ ก่อนจะนำไปเติมธาตุที่จำเป็น เพื่อให้เหล็กมีความเหนียว มีความแข็งแรง เหมาะกับการใช้งานต่อไป