Lastest Article and Knowledge

28 May 2020

Q & A

Q: ขอราคาเหล็กเส้นหน่อยค่ะ/ครับ A: สามารถกรอกรายละเอียด เพื่อขอใบเสนอราคาได้ที่ link นี้เลยค่ะ ขอใบเสนอราคา Q: เหล็กราคาเส้นละเท่าไหร่คะ/ครับ A: สามารถเช็คราคาปลีกได้ที่ร้านค้าวัสดุชั้นนำ เช่น โกลบอลเฮาส์ เมก้าโฮม […]

27 March 2020

เหล็กจากเตา EF พิเศษยังไง?

เป็นเหล็กที่ผลิตมาจากการหลอมเศษเหล็กให้ละลายเป็นน้ำเหล็ก โดยใช้การอาร์คด้วยไฟฟ้า (เหมือนกับการจำลองฟ้าผ่า) ที่มีแท่งถ่านอิเล็กโทรดเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า นำไปจ่อใกล้ๆกับเศษเหล็ก จนเกิดความต่างศักดิ์มากพอที่กระแสไฟฟ้าจะวิ่งจากแท่งถ่านไปยังเศษเหล็ก ทำให้เกิดความร้อนสูงที่สามารถหลอมละลายเหล็กได้ เมื่อเหล็กหลอมละลายแล้วจะมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มากับเศษเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกหรือค่าเคมีที่ส่งผลเสียต่อความแข็งแรงของเหล็ก ด้วยวิธีการ […]

27 March 2020

Cut & Bend Service

เรื่อง การดัดเหล็ก ผู้ใช้งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตมักจะประสบกับปัญหาในเรื่องการดัดเหล็กเส้นเหล่านี้ อาทิเช่น ดัดเหล็กเส้นแล้วเกิดรอยปริแตก หรือเหล็กหักตรงรอยตำแหน่งดัดเหล็ก ทำให้เสียเหล็กไปจำนวนไม่น้อย ซึ่งผู้ใช้งานเองอาจมีข้อสันนิฐานว่าเป็นเหล็กปลอม คุณสมบัติไม่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจริงๆ […]

21 December 2018

ทำไม? ต้องเป็นเตา EAF

เป็นเหล็กที่ผลิตมาจากการหลอมเศษเหล็กให้ละลายเป็นน้ำเหล็ก โดยใช้การอาร์คด้วยไฟฟ้า (เหมือนกับการจำลองฟ้าผ่า) ที่มีแท่งถ่านอิเล็กโทรดเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า นำไปจ่อใกล้ๆกับเศษเหล็ก จนเกิดความต่างศักดิ์มากพอที่กระแสไฟฟ้าจะวิ่งจากแท่งถ่านไปยังเศษเหล็ก ทำให้เกิดความร้อนสูงที่สามารถหลอมละลายเหล็กได้ เมื่อเหล็กหลอมละลายแล้วจะมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มากับเศษเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกหรือค่าเคมีที่ส่งผลเสียต่อความแข็งแรงของเหล็ก ด้วยวิธีการ […]

21 December 2018

TATA TISCON แบรนด์ที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้

เป็นเหล็กที่ผลิตมาจากการหลอมเศษเหล็กให้ละลายเป็นน้ำเหล็ก โดยใช้การอาร์คด้วยไฟฟ้า (เหมือนกับการจำลองฟ้าผ่า) ที่มีแท่งถ่านอิเล็กโทรดเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า นำไปจ่อใกล้ๆกับเศษเหล็ก จนเกิดความต่างศักดิ์มากพอที่กระแสไฟฟ้าจะวิ่งจากแท่งถ่านไปยังเศษเหล็ก ทำให้เกิดความร้อนสูงที่สามารถหลอมละลายเหล็กได้ เมื่อเหล็กหลอมละลายแล้วจะมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มากับเศษเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกหรือค่าเคมีที่ส่งผลเสียต่อความแข็งแรงของเหล็ก ด้วยวิธีการ […]

20 December 2018

ทำไม? ต้องเส้นเหล็กเหนียวพิเศษ SUPER DUCTILE

เมื่อภัยพิบัติแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมักจะสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ปัจจุบันมีการคิดค้นแนวทางหรือวิธีการทางวิศวกรรมการออกแบบสิ่งก่อสร้างให้สามารถรองรับผลกระทบจากแผ่นดินไหว หรือการออกแบบให้มีรูปแบบการวิบัติอย่างปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างใหม่ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดวางวัสดุหรือการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติวัสดุให้สอดรับกับพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหว ในประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวอยู่บ้างพอสมควรโดยเฉพาะภาคตะวันตกและภาคเหนือ โดยมักจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวจากนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างมีมาตรการในการรับมือกับภัยพิบัตินี้มากขึ้น กฎข้อบังคับการออกแบบโครงสร้างกับแผ่นดินไหวในไทยในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหัวข้อดังกล่าว ดังเช่น […]