ข่าวสารล่าสุด

16 มกราคม 2024

TSMT – โรงงาน SCSC และ โรงงาน SISCO ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP)

TSMT – โรงงาน SCSC และ โรงงาน SISCO ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขอ […]

16 มกราคม 2024

TSMT – โรงงาน NTS โรงงาน SCSC และโรงงาน SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

TSMT – โรงงาน NTS โรงงาน SCSC และโรงงาน SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบการรวมพลังสร […]

12 มกราคม 2024

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “TSTH” ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืนปี 2566 SET ESG Rating ระดับ “A” และ CGR 5 ดาว ในระดับ “ดีเลิศ”

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “TSTH” ได้รับการประเมินหุ […]

14 มกราคม 2022

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSMT) – โรงงาน NTS ได้รับการรับรอง “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีคุณภาพต่อสังคม ระดับ Gold Awards”

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSMT) – โรงงาน NTS บริ […]