ความแตกต่างและวิธีการสังเกตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตแบบ T และ Non T

15 กันยายน 2020

สัญลักษณ์ T บนเนื้อเหล็กข้ออ้อยคืออะไร และวิธีสังเกตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิด Non T ของบมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย)

ดาวโหลด pdf ไฟล์