Dowel Bar – Tie Bar

15 September 2020

Dowel – Tie Bar สำหรับงานพื้นหรืองานถนนคอนกรีต ระบบโครงสร้างถ่ายน้ำหนักลงพื้นดิน เหล็กเดือย (Dowel Bar) มักใช้เป็นเหล็กเส้นกลมตัดเป็นท่อน เพื่อเสริมรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นถนนคอนกรีตตามแนวกว้าง เพื่อกระจายน้ำหนักระหว่างแผ่นพื้น ช่วยป้องกันการทรุดตัวท่ีไม่เท่ากันในขณะท่ีไม่ขัดขวางการยีดหดตัวระหว่างแผ่นพื้น ซึ่งโดยมากจะออกแบบให้เหล็กเดือยอยู่ตรงบริเวณรอยต่อบังคับรอยแตก

เหล็กยึด (Tie Bar) คือเหล็กเส้นข้ออ้อย ตัดเป็นท่อนเสริมรอยต่อระหว่างพื้นถนนคอนกรีตตามแนวยาว เพื่อช่วยเชื่อมให้แผ่นพื้นท่ีอยู่ติดกันให้เสมือนเป็นผืนแผ่นเดียวกัน ไม่แยกตัวออกจากกัน

Download pdf