แคตตาล็อกสินค้า

มอก. เหล็กเส้นกลม (RB)

มอก. เหล็กข้ออ้อย (DB)

เหล็กเส้นกลม SR24, เหล็กข้ออ้อย SD40, SD50, เหล็กเหนียวพิเศษ (Super Ductile), เหล็กไม่มีตัวT (non-T), บริการเหล็กเส้นตัดและดัดสำเร็จ (Cut & Bend), เหล็กปลอกสำเร็จ (Stirrup), ฐานรากขึ้นรูปสำเร็จ (Footing)

เหล็กฉาก และเหล็กรางน้ำ

เหล็กฐานรากขึ้นรูปสำเร็จ

บริการเหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัด

แผ่นพับเหล็กปลอก

เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ ทาทา ทิสคอน ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์ (Super ductile)