ทาทา สตีล ส่งเสริมการอ่านเด็กไทยบนเกาะในจังหวัดสตูล

18 December 2018

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) จัดกิจกรรมส่งมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ครบโรงเรียนที่ 300 เพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง และอุปนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการมากว่า 10 ปี ครอบคลุม 60 จังหวัด ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนตันหยงอุมาชัยพัฒนา อำเภอเมือง จ.สตูล