เหล็กเส้นทาทา ทิสคอน EF

9 February 2023

เหล็กเส้นทาทา ทิสคอน EF

เลือกเหล็กเส้น EF เลือกเหล็กเส้นทาทา ทิสคอน

เหล็กเส้น EF คือ เหล็กที่ผ่านกระบวนการหลอมด้วย Electric arc furnace (EF) ซึ่งถือเป็นเทคโนโยลีการรีไซเคิลเหล็กที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า ความสม่ำเสมอ และ สิ่งแวดล้อม เหล็ก EF เป็นเหล็กเนื้อแน่น สะอาด ทำให้เหล็กมีความแข็งแกร่ง ทนทาน คุณภาพดี เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศไทยโดยพื้นฐานจะใช้เศษเหล็กมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลใหม่ ซึ่งหากกระบวนการผลิตมีการควบคุมคุณภาพที่ไม่ดี จะส่งผลให้สารมลทิลยังคงปะปนเข้ามาในเนื้อเหล็ก ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเหล็กเส้น ทั้งเรื่องความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความสม่ำเสมอของคุณภาพเหล็กได้

 

EF คืออะไร?

EF ย่อมาจาก Electric Arc Furnace เป็นเตาหลอมเหล็กที่ใช้วิธีการอาร์คด้วยไฟฟ้า (การใช้ความร้อนจากความต่างศักย์ไฟฟ้า) เพื่อให้เหล็กหลอมเหลว คล้าย ๆ กับหลักการในการเชื่อมเหล็ก เตา EF เป็นที่ยอมรับในระดับโลก เตาชนิดนี้เป็นเตาที่ใช้ในการผลิตเหล็กแท่งอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการใช้เตาชนิดนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975

ข้อดีของเตา EF คือสามารถทำเหล็กให้กลับมามีความบริสุทธิ์ใหม่ได้ โดยในกระบวนการหลอมจะมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำเหล็กด้วยกระบวนการเคมี (Oxidation) ทำให้ได้น้ำเหล็กที่มีความสะอาดและบริสุทธิ์ เตาหลอมเหล็กชนิดนี้เป็นเตาเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เพราะวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหล็กแท่งก็คือ “เศษเหล็ก” ไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กจากอุตสาหกรรม เศษเหล็กจากครัวเรือน ก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด เป็นการ recycle เศษเหล็กให้กลับมาเป็นเหล็กใหม่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ช่วยลดขยะให้โลก ลดการใช้ทรัพยากร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเตา EF ใช้พลังงานในการหลอมเหล็กน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการผลิตด้วยเตาหลอมเหล็กแท่งชนิดเหนี่ยวนำไฟฟ้า Induction Furnace (IF) และเตาเผา Open Hearth Furnace (OH) ด้วย โดยใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้ปฏิกิริยาเคมีช่วยในการหลอมเหล็กอีกด้วย

ดังนั้นเหล็กแท่งที่ผลิตด้วยเตา EF นอกจากจะเป็นเหล็กที่มีสารมลทินต่ำ มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงสูงแล้ว เตา EF ยังเป็น green technology ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลกลง และเหล็ก TATA Tiscon ทุกเส้นใช้เตา EF ในการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ เนื้อเหล็กสะอาดมีสารมลทินต่ำ ส่งผลให้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต TATA Tiscon มีความแข็งแรงสูงเหมาะกับงานก่อสร้างทุกประเภท และยังเป็น green product ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

 

เหตุผลที่ต้องเลือกเหล็กเส้น EF จากทาทา ทิสคอน

  1. หลักการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหล็กแบบ EF (Electric Arc Furnace) ซึ่งเป็นกระบวนการหลอมเศษเหล็กจากเตา EF จนกลายเป็นน้ำเหล็ก จากนั้นจะมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนและค่าเคมีที่อาจส่งผลเสียกับเหล็กผ่านกระบวนการ Oxidation ด้วยการทำให้สิ่งสกปรกหรือธาตุต่างๆ ในเหล็กลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเหล็กเป็นตะกรัน เหล็กจึงสะอาดเหมือนใหม่ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมธาตุ ให้เหล็กแข็งแรง เหนียว ยืดหยุ่น และมีค่าเคมีที่สม่ำเสมอมากขึ้น
  2. ใช้วัตถุดิบ Recycle : วัตถุดิบหลักของเตาหลอมเหล็กแบบ EF ก็คือ เศษเหล็กต่างๆ นำมาRecycle จึงเป็นการช่วยลดขยะให้โลก อีกทั้ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหลอมเหล็กยังอยู่ในปริมาณที่ต่ำอีกด้วย
  3. ความสามารถในการกำจัดมลทินในเนื้อเหล็ก
  4. ความสามารถในการควบคุมส่วนประกอบทางเคมีที่แม่นยำ
  5. ปริมาณก๊าซละลายในน้ำเหล็กน้อย ทำให้เนื้อเหล็กแน่น
  6. กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก