เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฐานรากสำเร็จรูป (Ready to use Footing)

8 April 2021

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฐานรากสำเร็จรูป คืออะไร?

งานฐานราก (Footing) คือโครงสร้างส่วนที่อยู่ใต้ผิวดิน ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักจากเสาแล้วถ่ายลงสู่ดิน เป็นส่วนสำคัญในงานก่อสร้าง เพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการผลิต “เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฐานรากสำเร็จรูป” ช่วยให้งานก่อสร้างฐานรากง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฐานรากสำเร็จรูป มีจำหน่ายตามขนาดมาตรฐานหรือสามารถสั่งทำตามแบบได้

ฐานราก (Footing) ถูกแบ่งออกตามลักษณะได้ 2 ชนิด

1.ฐานรากลึก (Deep Foundation) คือ ฐานรากที่ถ่ายน้ำหนักลงสู่ดินด้วยเสาเข็ม เนื่องจากชั้นดินด้านบนเป็นดินอ่อน ไม่สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้โดยตรง การออกแบบฐานรากเสาเข็ม มักมีขนาดและความลึกที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้เหมาะสมกับชั้นดินในแต่ละพื้นที่

2.ฐานรากตื้น (Shallow Foundation) คือ ฐานรากที่วางอยู่บนชั้นดินโดยตรง และไม่มีเสาเข็มรองรับ โดยฐานรากชนิดนี้จะลึกจากระดับผิวดินน้อย เหมาะกับสภาพดินที่มีความสามารถแบกรับน้ำหนักบรรทุกสูงเช่น พื้นที่ดินลูกรัง พื้นที่ภูเขา ฯลฯ

ประโยชน์ของการใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฐานรากสำเร็จรูป

การใช้งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฐานรากสำเร็จรูป ช่วยให้การทำงานก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น เวลาในการทำงานลดลงเป็นการประหยัดค่าแรงงานไปในตัว ส่งผลให้ควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ลดการเกิดเศษเหล็กจากการตัดและดัดเหล็กเส้นที่หน้างาน ส่งผลให้หน้างานสะอาด ลดความผิดพลาดจากการตัดและดัด สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีเนื่องจากผลิตด้วยเครื่องจักรในโรงงาน ในปัจจุบันยังหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไป มีหลากหลายยี่ห้อ รวมถึงยี่ห้อ TATA TISCON เอง และของ TATA TISCON ยังสามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้