Bar Cut List

15 September 2020

Bar-Cut List, Bar Cutting List หรือ Bar List คือการวางแผนการตัดขนาดเหล็กเส้นเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโดยรายละเอียดส่วนนี้จะประกอบด้วยชนิดของเหล็ก ขนาดเหล็ก จำนวนเหล็กที่ต้องใช้ ตำแหน่งที่จะนำไปใช้ ระยะการงอปลายของเหล็ก ตำแหน่งและระยะการต่อทาบเหล็ก

Download pdf