Lastest Article and Knowledge

30 December 2021

เหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัด (Cutting and Bending Rebar)

ในปัจจุบันเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง และโครงการก่อสร้างหลายแห่งมีพื้นที่จำกัด ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรมในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงการทำงานตัด-ดัดเหล็กเสริมคอนกรีต  ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดดังกล่าว การใช้เหล็กตัด-ดัดสำเร็จรูป (Cut and Bend: CAB)  […]

20 December 2021

สตูลค้าเหล็กเราจะ “เป็นผู้นำด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเรื่องเหล็กในประเทศ”

บริษัท สตูลค้าเหล็ก จำกัด เริ่มจากจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อปี 2544 และ ปี 2555 ได้แปรสภาพเป็น บริษัท […]

1 December 2021

FAQ ปัญหาคุณภาพที่อาจพบบ่อย!

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพสินค้า 1.การแตกหักลักษณะแบบถ้วยและกรวย (CUP and CONE Breakages) ลักษณะรอยบกพร่อง : ลักษณะแบบถ้วยและกรวยขาดในขบวนการดึงลดขนาด สาเหตุที่เป็นไปได้ […]

29 October 2021

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตสำหรับฐานราก คืออะไร?

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตสำหรับฐานราก คืออะไร? ฐานราก (Footing) คือ โครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน ทำหน้าที่รับน้ำหนักของอาคารทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด […]

6 July 2021

เหล็กปลอกสำเร็จรูปพร้อมใช้!

เหล็กปลอก (Stirrup) คือ เหล็กเสริมที่มีความสำคัญมากในงานก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กปลอกมีหน้าที่สำคัญ 3 อย่าง คือ เป็นตัวยึดเหล็กแกนของโครงสร้างให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ  รับแรงเฉือน […]

31 May 2021

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหนียวพิเศษ (Rebar Super Ductile)

เป็นที่ทราบกันดี ว่า “เหล็กเสริม” ในคอนกรีต มีความสำคัญในการรับแรงดัดและแรงดึง ที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง เนื่องจากคอนกรีตไม่สามารถรับแรงเหล่านี้ได้ดี เหล็กเสริมจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหนียวและยืดหยุ่นได้ไปพร้อมๆกัน ในงานก่อสร้างมักมีการดัดเหล็กเส้น เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ […]

15 March 2021

ทำความรู้จัก “เหล็กเส้น EF” เหล็กแกร่ง คุณภาพเยี่ยม!

ทำความรู้จัก “เหล็กเตา EF” เหล็กแกร่ง คุณภาพเยี่ยม เหล็กคุณภาพดีมักเป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการจากเตา EF เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กจาก TATA […]

2 March 2021

“ความล้า” ในเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต คุณสมบัติสำคัญที่ถูกมองข้าม!

ความล้า (Fatigue) คืออะไร? ความล้า หรือ Fatigue คือ การที่เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตได้รับแรงซ้ำไปซ้ำมาเช่น ดัดไป-ดัดมา ดึงปล่อย-ดึงปล่อย […]