เดือนแห่งจรรยาบรรณ 2559 “Integrity Matter”

1 กรกฎาคม 2019

กลุ่มบริษัททาทาทั่วโลกได้เฉลิมฉลองเดือนกรกฎาคมให้เป็นเดือนแห่งจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นเดือนเกิดของคุณ เจ อาร์ ดี ทาทา อดีตประธานบริษัทผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผู้บุกเบิกในการส่งเสริมจรรยาบรรณ สำหรับกลุ่ม TSTH ของเราได้กำหนดไว้สามเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562 โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎา ที่ผ่านมา ทุกพื้นที่ได้จัดให้มีการปฏิญาณตนในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดโดยพร้อมเพรียงกัน

ธีมงานเดือนแห่งจรรยาบรรณในปีนี้ คือ “คุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญ” ซึ่งเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนคงจะจดจำกันได้อย่างแม่นยำว่า “คุณธรรม” เป็นหนึ่งในค่านิยมที่สำคัญ 5 ประการของทาทา คุณธรรมคืออะไร? คุณธรรมหมายถึงการทำในสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมีผู้ใดมองดูการกระทำอยู่หรือไม่ก็ตาม ซึ่งคุณราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวเน้นย้ำมายังพวกเราและขอให้พวกเราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้จัดให้มีขึ้นต่อไปในช่วงสามเดือนนี้ เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทาทาทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์