ร่วมกันส่งข้อมูการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อร่วมประกวด Sustainability Star

9 กันยายน 2019

ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงาน ร่วมกันส่งข้อมูการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อร่วมประกวด Sustainability Star

**หากอัพโหลดรูปภาพผ่านโซเชียลมีเดีย จะต้องตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะเท่านั้น **