บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) สนับสนุนน้ำดื่มทาทาสตีล จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

28 มีนาคม 2020

บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) มอบน้ำดื่มทาทาสตีล จำนวน 600 ขวด ณ จุดคัดกรองการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหน้าวัดห้วยปราบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี