บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSMT) - โรงงาน NTS ได้รับการรับรอง "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีคุณภาพต่อสังคม ระดับ Gold Awards"

14 มกราคม 2022

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSMT) – โรงงาน NTS บริษัทในกลุ่ม บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีคุณภาพต่อสังคม ระดับ Gold Awards” จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม