เหล็กเส้น

เหล็กเส้นข้ออ้อย Non-T

เหล็ก Non T คือเหล็กที่ไม่ผ่านกระบวนการสเปร์น้ำที่ผิวเหล็กในกระบวนการรีด หรือ Thermal Mechanical Treatment แต่ใช้วิธีการปล่อยให้เหล็กเย็นตัวตามธรรมชาติ และควบคุมส่วนผสมทางเคมี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความแข็งแรงของเหล็ก เป็นไปตามมาตรฐานเหล็กเส้นข้ออ้อย มอก.24-2559

แค็ตตาล็อกสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุ

คุณสมบัติ

  • ผ่านการอนุมัติจากโครงการภาครัฐทั่วประเทศ
  • เหล็กเส้นที่ไม่ผ่านกระบวนการ Temp-core100%
  • ผ่านการรับรองการทนความล้าที่ 5 ล้านรอบ (มาตรฐาน BS EN ISO 15630-1:2010

ทิสคอนทุกขนาดผ่านการรับรองคุณสมบัติทนต่อความล้า (Fatigue) ที่การทดสอบ 5 ล้านรอบได้จากสถาบันทดสอบในประเทศสิงคโปร์ (ทดสอบตามมาตรฐานสากลหรือ BS EN ISO 15630-1:2010)