เหล็กเส้น

เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน สำหรับ ใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน เสา พื้นของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น เหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กที่มีแรงยึดที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีต้องการความแข็งแรงสูง ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น เหมาะสำหรับงาน เช่น ตึกที่มีความสูง สะพาน เขื่อน และงานก่อสร้างที่มีแรงอัดมากๆ มีทั้งแบบเหล็กตรงและเหล็กพับเพื่อสะดวกในการขนส่งของลูกค้า เหล็กข้ออ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-2559 ชั้นคุณภาพ SD40, SD50

แค็ตตาล็อกสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุ

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SD 40
 • Carbon: –
 • Phosphorus: 1.80
 • Sulphur: 0.05
 • (Carbon+Manganese)/6: 0.55

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Grade: SD 40
 • Yield Strength (kgf.mm.2): 40
 • Tensile Strength (kgf.mm.2): 57
 • Elongation Strength (kgf.mm.2): 15
 • Blending Angle: 180
 • Diameter of Mandrel: 5 times of diameter

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SD 50
 • Carbon: –
 • Phosphorus: 1.80
 • Sulphur: 0.05
 • (Carbon+Manganese)/6: 0.60

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Grade: SD 50
 • Yield Strength (kgf.mm.2): 50
 • Tensile Strength (kgf.mm.2): 63
 • Elongation Strength (kgf.mm.2): 13
 • Blending Angle: 180
 • Diameter of Mandrel: 5,6 times of diameter

ขนาดและน้ำหนัก

 • Diameter (mm.): 6
 • Unit weight (kg. /m.): 0.222
 • Cross section area (mm. 2): 28.3
 • Remark: *Special Order
 • Diameter (mm.): 8
 • Unit weight (kg. /m.): 0.395
 • Cross section area (mm. 2): 50.3
 • Remark: *Special Order
 • Diameter (mm.): 10
 • Unit weight (kg. /m.): 0.616
 • Cross section area (mm. 2): 78.5
 • Remark: *Special Order
 • Diameter (mm.): 12
 • Unit weight (kg. /m.): 0.888
 • Cross section area (mm. 2): 113.1
 • Diameter (mm.): 16
 • Unit weight (kg. /m.): 1.578
 • Cross section area (mm. 2): 201.1
 • Diameter (mm.): 20
 • Unit weight (kg. /m.): 2.466
 • Cross section area (mm. 2): 314.2
 • Diameter (mm.): 22
 • Unit weight (kg. /m.): 2.984
 • Cross section area (mm. 2): 380.1
 • Remark: *Special Order
 • Diameter (mm.): 25
 • Unit weight (kg. /m.): 3.853
 • Cross section area (mm. 2): 490.0
 • Diameter (mm.): 28
 • Unit weight (kg. /m.): 4.834
 • Cross section area (mm. 2): 615.8
 • Diameter (mm.): 32
 • Unit weight (kg. /m.): 6.313
 • Cross section area (mm. 2): 804.2
 • Diameter (mm.): 36
 • Unit weight (kg. /m.): 7.990
 • Cross section area (mm. 2): 1,017.9
 • Remark: *Special Order
 • Diameter (mm.): 40
 • Unit weight (kg. /m.): 9.865
 • Cross section area (mm. 2): 1,256.6
 • Remark: *Special Order