เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูป

เหล็กฉาก

ชั้นคุณภาพ SM400 และ SS400-540 เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน ภายใต้เครื่องหมายการค้า บกส. และได้รับ มอก. 1227-2558 ขนาดสินค้าที่ผลิตเริ่มตั้งแต่ขนาด 40x40 มม. ถึง 100x100 มม. เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงสร้างของบ้าน หลังคาโรงงาน และงานโครงสร้างทั่วไป

แค็ตตาล็อกสินค้า