เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูป

เหล็กรางน้ำ

ชั้นคุณภาพ SM400 และ SS400-540 ภายใต้เครื่องหมายการค้า บกส. และได้รับ มอก. 1227-2558 ขนาดสินค้าที่ผลิตเริ่มตั้งแต่ขนาด 75x40 มม. ถึง 100x50 มม. ความยาว 6-12 ม. เหมาะสำหรับงานโครงสร้างบ้าน โครงหลังคาโรงงาน โครงป้ายโฆษณา งานบันได และงานโครงสร้างขนาดเล็กทั่วไป

แค็ตตาล็อกสินค้า