เหล็กลวด

เหล็กลวด CHQ

เหล็กลวด CHQ เป็นเหล็กลวดเกรดพิเศษ นำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าจำพวกน็อต สกรู

แค็ตตาล็อกสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุ

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRCH6A
 • Carbon:0.08 MAX.
 • Silicon: 0.10 MAX.
 • Manganes: 0.60
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.035 MAX.
 • Copper: 0.020 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Size: 5.5-15 mm
 • Tolerance: ± 0.3 mm
 • Out of Round: 0.40 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRCH22A
 • Carbon: 0.18- 0.23
 • Silicon: 0.10 MAX.
 • Manganes: 0.70-1.00
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.035 MAX.
 • Copper: 0.02 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Size: + 15 mm
 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.50 mm

ขนาดและน้ำหนัก

Diameter (mm.): 5.5

Diameter (mm.): 6

Diameter (mm.): 6.5

Diameter (mm.): 7

Diameter (mm.): 8

Diameter (mm.): 9

Diameter (mm.): 10

Diameter (mm.): 11

Diameter (mm.): 12

Diameter (mm.): 13

Diameter (mm.): 14

Diameter (mm.): 16