เหล็กลวด

เหล็กลวด CO2

เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ CO2 ใช้เป็นวัตถุดิบทำลวดเชื่อม

แค็ตตาล็อกสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุ

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: ER70S-6
  • Carbon: 0.06-0.15
  • Silicon: 0.80-1.15
  • Manganes: 1.40-1.85
  • Phosphorus: 0.025 max
  • Sulphur: 0.035 max
  • Copper: 0.50 max

ขนาดและน้ำหนัก

Standard Diameters (mm.): 5.5