เหล็กลวด

เหล็กลวดคาร์บอนสูง

เป็นเหล็กลวดชั้นคุณภาพ SWRH 42A-82A/B มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5-16 มม. นำไปเป็นวัตถุดิบในการทำ ลวดสปริง สปริงเตียงนอน ซี่ลวดล้อรถจักยาน ลวดขอบล้อยางรถยนต์

แค็ตตาล็อกสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุ

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH42A
  • Carbon: 0.39-0.46
  • Silicon: 0.15-0.35
  • Manganes: 0.30-0.60
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH52A
  • Carbon: 0.49-0.56
  • Silicon: 0.15-0.35
  • Manganes: 0.30-0.60
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH52B
  • Carbon: 0.49- 0.56
  • Silicon: 0.15- 0.35
  • Manganes: 0.60-0.90
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH57A
  • Carbon: 0.54-0.61
  • Silicon: 0.15-0.35
  • Manganes: 0.30-0.60
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH62A
  • Carbon: 0.59- 0.66
  • Silicon: 0.15- 0.35
  • Manganes: 0.30-0.60
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH62B
  • Carbon: 0.59-0.66
  • Silicon: 0.15-0.35
  • Manganes: 0.60-0.90
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH67A
  • Carbon: 0.64-0.71
  • Silicon: 0.15-0.35
  • Manganes: 0.30-0.60
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH67B
  • Carbon: 0.64-0.71
  • Silicon: 0.15-0.35
  • Manganes: 0.60-0.90
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH72A
  • Carbon: 0.69-0.76
  • Silicon: 0.15-0.35
  • Manganes: 0.30-0.60
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH72B
  • Carbon: 0.69-0.76
  • Silicon: 0.15-0.35
  • Manganes: 0.60-0.90
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH77B
  • Carbon: 0.74-0.81
  • Silicon: 0.15-0.35
  • Manganes: 0.60-0.90
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH82A
  • Carbon: 0.79- 0.86
  • Silicon: 0.15- 0.35
  • Manganes: 0.30-0.60
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRH82B
  • Carbon: 0.79- 0.86
  • Silicon: 0.15- 0.35
  • Manganes: 0.60-0.90
  • Phosphorus: 0.030 MAX.
  • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Tolerance: ± 0.4 mm
  • Out of Round: 0.64 mm

ขนาดและน้ำหนัก

Diameter (mm.): 5.5

Diameter (mm.): 6

Diameter (mm.): 6.5

Diameter (mm.): 7

Diameter (mm.): 8

Diameter (mm.): 9

Diameter (mm.): 10

Diameter (mm.): 11

Diameter (mm.): 12

Diameter (mm.): 13

Diameter (mm.): 14

Diameter (mm.): 16