เหล็กลวด

เหล็กลวดคาร์บอนสูง

เป็นเหล็กลวดชั้นคุณภาพ SWRH 42A-82A/B มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5-16 มม. นำไปเป็นวัตถุดิบในการทำ ลวดสปริง สปริงเตียงนอน ซี่ลวดล้อรถจักยาน ลวดขอบล้อยางรถยนต์

แค็ตตาล็อกสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุ

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH42A
 • Carbon: 0.39-0.46
 • Silicon: 0.15-0.35
 • Manganes: 0.30-0.60
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH52A
 • Carbon: 0.49-0.56
 • Silicon: 0.15-0.35
 • Manganes: 0.30-0.60
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH52B
 • Carbon: 0.49- 0.56
 • Silicon: 0.15- 0.35
 • Manganes: 0.60-0.90
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH57A
 • Carbon: 0.54-0.61
 • Silicon: 0.15-0.35
 • Manganes: 0.30-0.60
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH62A
 • Carbon: 0.59- 0.66
 • Silicon: 0.15- 0.35
 • Manganes: 0.30-0.60
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH62B
 • Carbon: 0.59-0.66
 • Silicon: 0.15-0.35
 • Manganes: 0.60-0.90
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH67A
 • Carbon: 0.64-0.71
 • Silicon: 0.15-0.35
 • Manganes: 0.30-0.60
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH67B
 • Carbon: 0.64-0.71
 • Silicon: 0.15-0.35
 • Manganes: 0.60-0.90
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH72A
 • Carbon: 0.69-0.76
 • Silicon: 0.15-0.35
 • Manganes: 0.30-0.60
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH72B
 • Carbon: 0.69-0.76
 • Silicon: 0.15-0.35
 • Manganes: 0.60-0.90
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH77B
 • Carbon: 0.74-0.81
 • Silicon: 0.15-0.35
 • Manganes: 0.60-0.90
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH82A
 • Carbon: 0.79- 0.86
 • Silicon: 0.15- 0.35
 • Manganes: 0.30-0.60
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRH82B
 • Carbon: 0.79- 0.86
 • Silicon: 0.15- 0.35
 • Manganes: 0.60-0.90
 • Phosphorus: 0.030 MAX.
 • Sulphur: 0.030 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ขนาดและน้ำหนัก

Diameter (mm.): 5.5

Diameter (mm.): 6

Diameter (mm.): 6.5

Diameter (mm.): 7

Diameter (mm.): 8

Diameter (mm.): 9

Diameter (mm.): 10

Diameter (mm.): 11

Diameter (mm.): 12

Diameter (mm.): 13

Diameter (mm.): 14

Diameter (mm.): 16