เหล็กลวด

เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

เป็นเหล็กลวดชั้นคุณภาพ SWRM 6-15 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5-16 มม. นำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตส่วนประกอบในงานก่อสร้างได้หลากหลาย เช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู ตะแกรงเหล็ก (Wire Meshs)

แค็ตตาล็อกสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุ

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRM6
 • Carbon: 0.08 MAX.
 • Manganes: 0.60 MAX.
 • Phosphorus: 0.040 MAX.
 • Sulphur: 0.040 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Size: 5.5-15 mm
 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRM8
 • Carbon: 0.10 MAX.
 • Manganes: 0.60 MAX.
 • Phosphorus: 0.040 MAX.
 • Sulphur: 0.040 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Size: 5.5-15 mm
 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRM10
 • Carbon: 0.08-0.13
 • Manganes: 0.30-0.60
 • Phosphorus: 0.040 MAX.
 • Sulphur: 0.040 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Size: 5.5-15 mm
 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRM12
 • Carbon: 0.10-0.15
 • Manganes: 0.30-0.60
 • Phosphorus: 0.040 MAX.
 • Sulphur: 0.040 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Size: 5.5-15 mm
 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SWRM15
 • Carbon: 0.13-0.18
 • Manganes: 0.30-0.60
 • Phosphorus: 0.040 MAX.
 • Sulphur: 0.040 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Size: 5.5-15 mm
 • Tolerance: ± 0.4 mm
 • Out of Round: 0.64 mm

ขนาดและน้ำหนัก

Diameter (mm.): 5.5

Diameter (mm.): 6

Diameter (mm.): 6.5

Diameter (mm.): 7

Diameter (mm.): 8

Diameter (mm.): 9

Diameter (mm.): 10

Diameter (mm.): 11

Diameter (mm.): 12

Diameter (mm.): 13

Diameter (mm.): 14

Diameter (mm.): 16