เหล็กเส้น

เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน สำหรับ ใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน เสา พื้นของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น เหล็กเส้นกลม มีลักษณะผิวกลมเกลี่ยง ไม่เป็นคลื่น ไม่มีปีก หน้าตัดกลมไม่เบี้ยว ไม่ปริแตก เหล็กเส้นกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2559 ชั้นคุณภาพ SR24

แค็ตตาล็อกสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุ

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: SR24
 • Carbon: 0.280
 • Phosphorus: 0.058
 • Sulphur: 0.058

Mechanical Properties

 • Grade: SR24
 • Yield Strength (kgf.mm.2): 24
 • Tensile Strength (kgf.mm.2): 39
 • Elongation Strength (kgf.mm.2): 21
 • Blending Angle: 180
 • Diameter of Mandrel: 3 times of diameter

ขนาดและน้ำหนัก

 • Diameter (mm.): 6
 • Unit weight (kg. /m.): 0.222
 • Cross section area (mm. 2): 28.3
 • Diameter (mm.): 8
 • Unit weight (kg. /m.): 0.395
 • Cross section area (mm. 2): 50.3
 • Diameter (mm.): 9
 • Unit weight (kg. /m.): 0.499
 • Cross section area (mm. 2): 63.6
 • Diameter (mm.): 10
 • Unit weight (kg. /m.): 0.616
 • Cross section area (mm. 2): 78.5
 • Diameter (mm.): 12
 • Unit weight (kg. /m.): 0.888
 • Cross section area (mm. 2): 113.1
 • Diameter (mm.): 15
 • Unit weight (kg. /m.): 1.387
 • Cross section area (mm. 2): 176.7
 • Diameter (mm.): 19
 • Unit weight (kg. /m.): 2.226
 • Cross section area (mm. 2): 283.5
 • Diameter (mm.): 22
 • Unit weight (kg. /m.): 2.984
 • Cross section area (mm. 2): 380.1
 • Remark: *Special Order
 • Diameter (mm.): 25
 • Unit weight (kg. /m.): 3.853
 • Cross section area (mm. 2): 490.9
 • Diameter (mm.): 28
 • Unit weight (kg. /m.): 4.834
 • Cross section area (mm. 2): 615.8
 • Remark: *Special Order
 • Diameter (mm.): 34
 • Unit weight (kg. /m.): 7.127
 • Cross section area (mm. 2): 907.9
 • Remark: *Special Order