เหล็กเพลา

เหล็กเพลา

ชั้นคุณภาพ SS400-540 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G3101 (1995) สำ หรับการใช้งานทั่วไป และ ชั้นคุณภาพ S10C-S50C มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G4051 (1979) สำ หรับการใช้งานด้านยานยนต์ และวิศวกรรม

แค็ตตาล็อกสินค้า