เหล็กปลอกสำเร็จรูป

เหล็กปลอกสำเร็จรูป

ผลิตจากเหล็กเต็ม 6 มิลลิเมตร ได้มาตรฐาน มอก. นำมาตัดและดัดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้รูปร่าง รูปทรงถูกต้องตามแบบ โดยเหล็กปลอกจะใช้รัดรอบเหล็กแกนโครงสร้าง เช่น เสา คาน เพื่อเสริมความแข็งแรง ต้านทานการโก่งตัวของเหล็กโครงสร้าง เสา และ คาน ช่วยเพิ่มความต้านทานการรับน้ำหนักและ การแตกระเบิดของคอนกรีตภายในเสาได้เป็นอย่างดี มั่นใจคุณภาพเหล็กปลอก ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์ เพื่อความแข็งแรงของทุกโครงสร้าง

แค็ตตาล็อกสินค้า

วิธีการเลือกซื้อเหล็กปลอกสำเร็จรูป

  1. ต้องคำนึงถึงเรื่องขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เสา คาน หรือโครงสร้างต่าง ๆ
  2. ต้องเป็นเหล็กที่ผลิตจากเหล็กเส้นที่ได้มาตรฐาน มอก.รับแรงเฉือนในโครงสร้างช่วยให้โครงสร้างรับน้ำหนักได้มากขึ้นป้องกันการปริแตกของคอนกรีตในโครงสร้างยึดเหล็แกนโครงสร้าง เสา หรือคานให้อยู่ในตำแหน่งที่ออกแบบไว้ความสำคัญของเหล็กปลอก (มอก. 20-2559 สำหรับเหล็กปลอกเส้นกลม มอก. 24-2559 สำหรับเหล็กปลอกเส้นข้ออ้อย)
  3. จากแหล่งผลิต หรือตรายี่ห้อที่น่าเชื่อถือที่รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นมีมาตรฐานเดียวกันได้
  4. เหล็กปลอกควรบรรจุใส่ในบรรจุภัณฑ์มิดชิด เช่น ถุงใส่เหล็กปลอกเพื่อลดความเสี่ยงจากการ โดนอากาศสัมผัส ซึ่งก่อให้เกิดสนิม หรือเสียหายจากการขูดขีดเป็นรอยซึ่งจะก่อให้เกิดสนิมเหล็ก

เหล็กปลอกสำเร็จรูป ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์

ผลิตจากเหล็กเต็ม 6 มิลลิเมตร ได้มาตรฐาน มอก. นำมาตัดและดัดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้รูปร่าง รูปทรงถูกต้องตามแบบ โดยเหล็กปลอกจะใช้รัดรอบเหล็กแกนโครงสร้าง เช่น
เสา คาน เพื่อเสริมความแข็งแรง ต้านทานการโก่งตัวของเหล็กโครงสร้าง เสา และ คาน ช่วยเพิ่มความต้านทานการรับน้ำหนักและ การแตกระเบิดของคอนกรีตภายในเสาได้เป็นอย่างดี
มั่นใจคุณภาพเหล็กปลอก ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์ เพื่อความแข็งแรงของทุกโครงสร้าง

  1. ทำจากเหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน เหล็กเต็ม 6 มิลลิเมตร ที่ได้มาตรฐานมอก.
  2. การตัดและดัดโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้เหล็กปลอกสำเร็จรูปทุกชิ้นมีองศาโค้งงอที่เท่ากันทุกเส้น ผิวเรียบสม่ำเสมอ สวยงามง่ายต่อการผูกเหล็ก เหล็กปลอกสำเร็จรูป ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์
  3. ผลิตจากโรงงานทันสมัย ควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด โรงงาน บกสและ NTS
  4. เหล็กปลอก ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์รับประกันคุณภาพผลิตจากเหล็กเส้น มอก. ทาทา ทิสคอน ทุกชิ้น