เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ

เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์

บริษัทได้พัฒนาเหล็กข้ออ้อยคุณภาพพิเศษให้มีคุณสมบัติสามารถ ต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้นานยิ่งขึ้น (เมื่อเทียบกับเหล็กเส้นปกติ) เป็นเหล็กเหนียวพิเศษ ซุปเปอร์ดักไทล์ ชั้นคุณภาพ SD40 S ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม.

แค็ตตาล็อกสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุ

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Grade: SD40
 • Yield Strength (kgf.mm.2): 390
 • Ultimate Tensile Strength (Min): 560
 • Total Elongation (Min): 18
 • Elongation Strength (kgf.mm.2): 8
 • UTS/YS ratio (Min): 1.18

ขนาดและน้ำหนัก

 • Diameter (mm.): 10
 • Unit weight (kg. /m.): 0.616
 • Cross section area (mm. 2): 78.5
 • Diameter (mm.): 12
 • Unit weight (kg. /m.): 0.888
 • Cross section area (mm. 2): 113.1
 • Diameter (mm.): 16
 • Unit weight (kg. /m.): 1.578
 • Cross section area (mm. 2): 201.1
 • Diameter (mm.): 20
 • Unit weight (kg. /m.): 2.466
 • Cross section area (mm. 2): 314.2
 • Diameter (mm.): 25
 • Unit weight (kg. /m.): 3.853
 • Cross section area (mm. 2): 490.9
 • Diameter (mm.): 28
 • Unit weight (kg. /m.): 4.834
 • Cross section area (mm. 2): 615.8
 • Diameter (mm.): 32
 • Unit weight (kg. /m.): 6.313
 • Cross section area (mm. 2): 804.2
 • Diameter (mm.): 40
 • Unit weight (kg. /m.): 9.865
 • Cross section area (mm. 2): 1,256.6