เหล็กลวด

เหล็กลวด Y11

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตลวดเชื่อมอุตสาหกรรม

แค็ตตาล็อกสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุ

ส่วนประกอบทางเคมี

  • Grade: SWRY1 1
  • Carbon:0.09 MAX.
  • Silicon: 0.03 MAX.
  • Manganes: 0.35-0.65
  • Phosphorus: 0.020 MAX.
  • Sulphur: 0.023MAX.
  • Copper: 0.020 MAX.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

  • Size: 5.5-15 mm
  • Tolerance: ± 0.5 mm
  • Out of Round: 0.65 mm

ขนาดและน้ำหนัก

Diameter (mm.): 5.5

Diameter (mm.): 6

Diameter (mm.): 6.5

Diameter (mm.): 7

Diameter (mm.): 8

Diameter (mm.): 9

Diameter (mm.): 10

Diameter (mm.): 11

Diameter (mm.): 12

Diameter (mm.): 13

Diameter (mm.): 14

Diameter (mm.): 16