ลดต้นทุนก่อสร้างทาวน์โฮม (Town Home) ด้วยเหล็ก SD50

29 มกราคม 2021

ปัจจุบันที่อยู่อาศัยแบบห้องแถว หรือที่เราเรียกกันว่า ทาวน์โฮม (Townhome) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากฟังก์ชันใช้งานหลากหลาย แบบให้เลือกมาก และใช้พื้นทีเพียงเล็กน้อยในการก่อสร้าง การใช้เหล็กเส้นเกรด SD50 สำหรับการออกแบบก่อสร้างทาวน์โฮม ก็เป็นอีกวิธีการที่จะช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างลง โดยบทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการออกแบบ ทาวน์โฮม 3 ชั้น 3 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 450 ตารางเมตรด้วยเหล็กเส้นเกรด SD40 กับ SD50 โดยใช้โปรแกรม ETABs V18

ดาวน์โหลด pdf ไฟล์