ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) – โรงงาน SCSC มอบเครื่องเคลือบช็อกโกแลตให้แก่วิสาหกิจชุมชนเกาะกกในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

26 ตุลาคม 2021

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากของสำนักงานคณะกรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบโรงงานจำนวน 3 แห่ง ให้มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลตนเองได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ การจ้างงานให้กับชุมชน โดยการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการทางธุรกิจเข้าไปช่วยเหลือในการวางแผนการผลิต พัฒนาขั้นตอนการผลิต การจัดทำบัญชี ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

โรงงาน SCSC จังหวัดระยอง ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนเกาะกกที่นำแปลงนาผืนสุดท้ายในเมืองอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง พัฒนาเป็นสินค้าชุมชน “Rice Me ไรซ์ มี ขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่สแน็คบาร์” บริษัทสนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่เป็น ขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่สแน็คบาร์เคลือบช็อกโกแลต เพื่อขยายตลาดเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) – โรงงาน SCSC บริษัทย่อยของ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้จัดพิธีมอบเครื่องเคลือบช็อกโกแลต ณ วิสาหกิจชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง โดยคุณหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพชร์ ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องเคลือบช็อกโกแลตให้กับวิสาหกิจชุมชนเกาะกกและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่สแน็คบาร์เคลือบช็อคโกแลตอีกด้วย