ทาทา สตีล รับมอบประกาศเกียรติคุณ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ปี 2562

27 กันยายน 2019

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้ารับประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ งานนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ทั้งนี้ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีจิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชาวชุมชนปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านหินดาด ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ป่า 20 ไร่