ทาทา สตีล ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง ปีที่ 10”

14 ธันวาคม 2021

ทาทา สตีล ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง ปีที่ 10”

พนักงานกลุ่มบริษัททาทาในประเทศไทย ร่วมปลูกต้นโกงกาง 1,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลานิล 10,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

7 ธ.ค. 64 ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง ปีที่ 10ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี พนักงานกลุ่มบริษัททาทาในประเทศไทยและชุมชนทั้งหมด 48 คน ร่วมปลูกต้นโกงกาง 1,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลานิล 10,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง โดยโครงการนี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยความร่วมมือระหว่างเพื่อนพนักงานของกลุ่มบริษัททาทาในประเทศไทยทุกบริษัทเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย