ทาทา สตีล ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

14 ธันวาคม 2021

ทาทา สตีล ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม ณ โครงการโคกหนองนาโมเดล ชุมชนหนองตะกอง ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

13 ธ.ค. 64 ทาทา สตีล ประเทศไทย จัดกิจกรรม ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โครงการโคกหนองนาโมเดล ชุมชนหนองตะกอง ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยนำพนักงานจิตอาสา TSTH และ SISCO พร้อมผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนรวม 97 คน ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และทำฟางหมักเป็นอาหารธรรมชาติให้ปลา เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ในโคกหนองนาโมเดลที่รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมใน จ. สระบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของโรงงาน SISCO