กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จัดพิธีรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง 2564

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จัดพิธีรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง 2564

3 มีนาคม 2021

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จัดพิธีรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง 2564 ในทั้ง 4 พื้นที่ และบริจาคช่วยเหลือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จัดพิธีรำลึกถึงผู้ก่อตั้งที่สำนักงานใหญ่ และโรงงานทั้ง 3 พื้นที่ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 182 ของผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททาทา ท่าน Jamsetji Nusserwanji Tata ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก ในวันผู้ก่อตั้ง วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี

วันผู้ก่อตั้งเป็นวันพิเศษของพวกเราทุกคนในกลุ่มทาทาที่จะได้รำลึกถึงรากฐานความเป็นมาของพวกเรา และได้ร่วมกันในการแสดงความเคารพในมรดกที่สืบทอดมาจากบุคคลสำคัญที่แท้จริง

ในโอกาสนี้ คุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทในการนำข้าวสารอาหารแห้งและเงินสนับสนุนที่พนักงานร่วมบริจาคมอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19