ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 181 ของผู้ก่อตั้งบริษัท Jamsetji Nusserwanji Tata

3 มีนาคม 2020

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 181 ของผู้ก่อตั้งบริษัท Jamsetji Nusserwanji Tata ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี

วันผู้ก่อตั้งเป็นวันพิเศษของพวกเราทุกคนในกลุ่มทาทาที่จะได้รำลึกถึงรากฐานความเป็นมาของพวกเรา และได้ร่วมกันในการแสดงความเคารพในมรดกที่สืบทอดมาจากบุคคลสำคัญที่แท้จริง

ในปีนี้กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้จัดพิธีรำลึกถึงผู้ก่อตั้งในทั้ง 4 บริษัท ตรงกับวันผู้ก่อตั้งในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563