ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรม “ส่งต่อเทคโนโลยีกับคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) จ.ชลบุรี

5 เมษายน 2021

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาดำเนินกิจกรรม “ส่งต่อเทคโนโลยีกับคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้โรงงาน NTS โดยมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง และพนักงานจิตอาสาร่วมสอนนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุด เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก