ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มอบน้ำดื่มทาทาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

26 สิงหาคม 2021

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) โดยคุณจิตติ สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้จัดการส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มทาทาจำนวนทั้งสิ้น 500 แพ็คให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับมอบโดยคุณอมราพร องอาจอิทธิชัย พยาบาลชำนาญการพิเศษ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ รับมอบโดยอดีตผู้ใหญ่บ้าน คุณสมิธ ธารา เพื่อนำไปจัดชุดถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19