ทาทา สตีล (ประเทศไทย) บริจาคปฏิทินเก่า ทำสมุดจดอักษรเบลล์ ช่วยเหลือมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

25 กุมภาพันธ์ 2020

เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำพนักงานเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรียนรู้การใช้ชีวิตและการศึกษาของผู้พิการทางสายตา

คุณศิโรโรตม์และพนักงานเป็นตัวแทนบริษัทบริจาคปฏิทินเก่าที่ได้รับมอบจากพนักงานในกลุ่มบริษัทเพื่อทำสมุดจดอักษรเบลล์ พร้อมนำสิ่งของอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลและการศึกษาของเด็กผู้พิการทางสายตาในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมนำพนักงานเรียนรู้การอ่านและเขียนอักษรเบลล์ ร่วมทำสมุดจดอักษรเบลล์เพื่อเป็นอุปกรณ์ประกอบการศึกษาให้เด็กผู้พิการทางสายตา