ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน

6 กันยายน 2021

2 ก.ย. 64 บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) นำโดยคุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทในการถวายเทียนพรรษาพร้อมทั้งเครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขนฯ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น