บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม 4,200 ขวด ให้โรงพยาบาล ช่วยผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ฝ่าวิกฤต COVID-19

2 เมษายน 2020

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มขนาด จำนวน 4,200 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยคุณพเยาว์ บัวรุ่ง เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลศรีธัญญาจัดเตรียมสถานที่และบุคลากรทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2563

ทางกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ขอส่งกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้